Het onderzoek

Zes maanden nadat ze ziek werden, hebben veel mensen uit een onderzoeksgroep van 1005 coronapatiënten nog steeds ernstige klachten. Negen van de tien van hen lagen nooit in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een vragenlijst die het Longfonds heeft uitgezet bij bezoekers van het coronalongplein en post-corona Facebook-groepen in Nederland en België. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg, bestaande uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of oefentherapie, bijdragen aan het herstel van mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt.

  1. In dit onderzoek volgen we mensen die herstellen van een corona-infectie en daarvoor een paramedisch behandelaar bezoeken. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Mensen kunnen aan 1 of meer onderdelen meedoen.
    We kijken in bestaande databases en behandeldossiers naar informatie die al verzameld is over patiënten die een paramedisch behandelaar bezochten.
  2. We interviewen patiënten, paramedisch behandelaars en artsen die patiënten hebben doorverwezen. In deze interviews staan de ervaringen van deze betrokkenen centraal. Aan patiënten wordt in het interview gevraagd hoe zij de paramedische zorg na de corona-infectie ervaren of hebben ervaren. Behandelaars en verwijzers wordt gevraagd naar hun ervaringen met de paramedische herstelzorg, de organisatie ervan, en hun invloed op die zorg.
  3. We volgen minimaal 1.315 nieuwe patiënten die op of na 29 maart 2021 met paramedische zorg gestart zijn gedurende een periode van één jaar. We volgen het beloop van hun herstel met vragenlijsten en (fysieke) metingen. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd in vermoeidheid, participatie, en kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is om de paramedische herstelzorg te evalueren. We willen begrijpen wat voor klachten mensen ervaren en hoe hun hersteltrajecten eruit zien. Als er genoeg mensen deelnemen, kunnen we ook bekijken voor wie wat werkt.