Onderzoek COVID-19 paramedische herstelzorg

Welkom op de website van COVID-19 paramedische herstelzorg onderzoek

Op deze website kunnen paramedische zorgverleners en patiënten informatie vinden over de inhoud en de voortgang van het onderzoek naar de COVID-19 paramedische herstelzorg. In dit onderzoek gaat een nationaal paramedisch onderzoek consortium in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn. Verdere informatie over dit onderzoek kunt u vinden onder de verschillende tabbladen.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:
- We houden interviews met patiënten, paramedici en verwijzers (zoals huisartsen en medisch specialisten).
- We volgen mensen die herstellen van corona-infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken gedurende een periode van één jaar. Dit doen we aan de hand van vragenlijsten en informatie die we bij de behandelaars opvragen.