Algemene informatie over aanmelden patiënt en behandelaar

In dit onderzoek volgen we patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken. Als paramedicus bent u essentieel in het informeren en verzamelen van gegevens van deze patiënten. In dit tabblad vindt u informatie over uw rol als paramedicus in dit onderzoek.

AANMELDING PARAMEDICI
Om te zorgen dat uw patiënten kunnen deelnemen aan het onderzoek, is het allereerst belangrijk dat u zich zelf aanmeldt als zorgverlener.
Let op: aanmelden gebeurt per zorgverlener, niet alleen per praktijk. Behandelen er binnen uw praktijk meerdere medewerkers patiënten die herstellen van COVID-19? Dan dienen deze medewerkers zich apart aan te melden.
Aanmelden kan via deze link. U ontvangt dan per e-mail een bericht van ons met uw inloggegevens zodra het onderzoek van start gaat. Als u zich aanmeldt wanneer het onderzoek al van start is gegaan, dan ontvangt u binnen een week per e-mail uw inloggegevens.
Let op: de aanmeldsite van Your Research werkt niet voldoende op Internet Explorer, omdat deze browser niet veilig is. Wij adviseren om een andere browser te gebruiken.

De YourResearch webportal is de primaire manier voor aanmelding en gegevensverzameling voor dit onderzoek. Wanneer een patiënt in het onderzoek aangeeft bij u in behandeling te zijn, maar u nog geen YourResearch account hebt aangemaakt, zullen wij contact met u opnemen om een account aan te maken.

 

 

 

 

 

 

UPDATE!
Vanaf maandag 29 maart is het prospectieve onderzoek gestart, waarbij we minimaal 1.315 patiënten over de tijd willen gaan volgen.

Wat betekent dit voor u als behandelaar?
Dat betekent dat, wanneer u zich heeft aangemeld voor het onderzoek, u vanaf komende maandag nieuwe patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en zich melden voor paramedische herstelzorg, kunt informeren over onze studie. Patiënten die vóór 29 maart zijn gestart met de paramedische herstelzorg kunnen niet aan het prospectieve onderzoek meedoen.
Wij hebben een handleiding uitgewerkt met relevante informatie over het uitnodigen van patiënten en aanleveren van meetinstrumenten via uw web-omgeving. De handleiding vindt u hier. Ook hebben we uitgewerkt hoe u de patiënt het best kunt informeren over het onderzoek en hoe de patiënt zichzelf bij ons kan aanmelden. Deze instructie vindt u hier. De patiëntinformatiebrief vindt u hier. We kunnen ons ook goed voorstellen dat u het prettig vindt om nog een keer goed na te lezen wat het onderzoek nu precies inhoudt. Deze informatie vindt u hier.

 

AANMELDING PATIËNT
UPDATE!
Patiënten die vanaf maandag 29 maart 2021 gestart zijn bij een paramedicus in de COVID herstelzorg, kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. Informatie over hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier. De patiëntinformatiebrief vindt u hier.

BELANGRIJK: deelname aan onderzoek
Een recente wijziging in de studie is dat deelname aan dit prospectieve onderzoek vrijwillig is voor patiënten. Wel is het van belang dat patiënten aangeven dat ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heeft u dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vindt u hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoen.

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan het onderzoek; dit kan op 3 manieren:
1. De primaire manier hiervoor is door middel van de YourResearch app op de mobiele telefoon. Deze app is beschikbaar voor Android en iOS, en kan kosteloos worden gedownload uit de App Store of via Google Play. Uit ervaring van eerdere studies adviseren wij u om de app samen met uw patiënt te installeren. Wanneer u als behandelaar al bent aangemeld, kiest de patiënt in de app voor ‘ik heb een code’, en kan vervolgens een account aanmaken waarin de juiste taken al klaarstaan.
2. U kunt als paramedicus via uw webportal een account aanmaken voor de patiënt. Hierna ontvangt de patiënt een e-mail met inloggegevens.
3. Tot slot is het ook mogelijk om een belafspraak aan te vragen via Covid-19 Paramedisch Onderzoek

(Als bovenstaande link niet bij u werkt, graag e-mail adresseren aan: covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl)

De YourResearch app is voor patiënten te gebruiken als app op de smartphone of als webapp op de tablet of computer. Bij vragen over de aanmelding, kunt u patiënten door verwijzen naar deze website en de veel gestelde vragen.

 

 

 

 

 

Op het moment dat de patiënt zich heeft aangemeld en de toestemmingsprocedure heeft doorlopen, ontvangt u als behandelaar via de app bericht over de deelname. Via deze link vindt u de specifieke diagnosecodes voor het declareren van behandeling voor patiënten die deelnemen aan het onderzoek.

* Als de patiënt reeds deelneemt aan het onderzoek via een andere paramedische discipline, dan is het belangrijk dat hij of zij zich toch opnieuw aanmeldt wanneer een andere paramedicus wordt bezocht. Dit is belangrijk voor de registratie en het onderzoek. Zowel u als de patiënt ontvangen bevestiging dat de patiënt reeds bekend is. Dat lijkt onlogisch, maar dit betekent voor de patiënt dat enkele generieke vragenlijsten niet opnieuw dienen te worden ingevuld. Voor u betekent dit dat de intake vragenlijst niet hoeft te worden ingevuld. Dat bespaart de patiënt en u dus werk.

Voor meer informatie over de vergoeding uit de basisverzekering, kunt u terecht op deze website.

Gegevensverzameling
Op het moment dat uw patiënt de deelname bevestigt, ontvangt hij of zij de eerste vragenlijsten. Ook van u wordt gevraagd om voorafgaande aan de behandeling en bij afsluiting van de behandelepisode een aantal meetinstrumenten af te nemen en vragenlijsten in te vullen. Verdere instructies hiervoor vindt u per beroepsgroep onder het tabblad "meetinstrumenten". Een overzicht van alle meetmomenten vindt u hier.

Krijg ik een vergoeding?
Per deelnemende patiënt die een behandelaar aandraagt, ontvangt u 25 euro, mits de behandelgegevens compleet zijn aangeleverd via uw web-omgeving. Aan het einde van de studie, wanneer alle patiëntgegevens zijn verwerkt, sturen wij u hiervoor het declaratieformulier op.